Forside

 

Varmtvandssvømning

 

Svømmeklubben Gigt & Bevægelse

Træning i det varme vand vil give dig velvære og mulighed for samvær med ligesindede. Dit øvelsesprogram tilrettelægger du selv

- evt. i samråd med din læge eller fysioterapeut.

 

Svømmeklubben Gigt & Bevægelse

tilbyder alle personer med ondt i bevægeapparatet adgang til

selvtræning i varmvandsbassin. Du skal være selvhjulpen og også

selv sørge for hjælp til omklædning m.v., hvis du har behov for

dette.

 

Svømmeklubben Gigt & Bevægelse

tilbyder undervisning ved instruktører ca. 6 gange pr. halvår for at give dig inspiration, ideer og øvelser til din selvtræning.

 

Svømmeklubben Gigt & Bevægelse

tilbyder også vore medlemmer flere aktiviteter ”på land” i løbet af

året, f.eks. udflugter og kulturelle arrangementer.

 

Svømmeklubben Gigt & Bevægelse

er en selvstændig idrætsforening, godkendt af Silkeborg Kommune og tilsluttet DGI-Midtjylland under Danske Gymnastik og Idrætsforeninger.

 

Svømmeklubben Gigt & Bevægelse

en idrætsforening - ikke en patientforening.

 

 

VELKOMMEN til varmtvandssvømning

 

Årskontingent for 2024: 275,- kr.

 

Indmeldelse og holdfordeling kun via foreningens

medlemsadministrator: medlem@svklubgob.dk

 

Indbetaling af kontingent kun ved bankoverførsel:

Reg.nr: 9570, konto nr: 13541345

 

HUSK

Ved bankoverførsel kan vi kun registrere din indbetaling når du i

feltet ”meddelelse” anfører: Holdnummer og Navn

Senest d. 12. februar hvis du vil beholde din plads på holdet.


Svømmeklubben Gigt & Bevægelse

Vi er en selvstændig idrætsforening

 

Vi tilbyder selvtræning i varmvandsbassin for alle selvhjulpne personermed ondt i bevægeapparatet.Vi har ikke instruktør fast tilknyttet holdene, men tilbyder undervisning ved instruktører ca. 6 gange pr. halvår som inspiration. Vi tilbyder desuden flere aktiviteter ”på land” i løbet af året, f.eks. udflugter og kulturelle arrangementer.

 

Vi er ikke en patientforening.

Du skal ikke være medlem af en patientforening eller visiteres

for at kunne deltage i vore aktiviteter.

 

Den 8. maj 1991 blev svømmeklubben stiftet som en aktivitet under

Gigtforeningen med navnet Gigtforeningens svømmeklub.

I 2000 ophørte samarbejdet med Gigtforeningen og foreningen fortsatte efter godkendelse af Silkeborg Kommune som en selvstændig idrætsforening under navnet Svømmeklubben

for Gigtramte og bevægelseshæmmede. I 2008 blev foreningen medlem af DGI-Midtjylland. På generalforsamlingen i 2009 blev foreningens navn ændret til Svømmeklubben Gigt & Bevægelse.