Forside


 

VELKOMMEN til varmtvandssvømning

 

Årskontingent for 2020:

 Aktive 275,- kr. Passive 150,- kr.

 

Indmeldelse og holdfordeling kun via foreningens

kasserer: kasserer@svklubgob.dk

 

Indbetaling af kontingent kun ved bankoverførsel:

Reg. 2380, kontonr. 8971 216 329

 

Ved bankoverførsel kan vi kun registrere din indbetaling når du i

feltet ”meddelelse” anfører: Navn, telefon og holdnummer.


Revideret 10. oktober 2020

Svømmeklubben Gigt & Bevægelse

Vi er en selvstændig idrætsforening

 

Vi tilbyder selvtræning i varmvandsbassin for alle selvhjulpne personermed ondt i bevægeapparatet.Vi har ikke instruktør fast tilknyttet holdene, men tilbyder undervisning ved instruktører ca. 6 gange pr. halvår som inspiration. Vi tilbyder desuden flere aktiviteter ”på land” i løbet af året, f.eks. udflugter og kulturelle arrangementer.

 

Vi er ikke en patientforening.

Du skal ikke være medlem af en patientforening eller visiteres

for at kunne deltage i vore aktiviteter.

 

Den 8. maj 1991 blev svømmeklubben stiftet som en aktivitet under

Gigtforeningen med navnet Gigtforeningens svømmeklub.

I 2000 ophørte samarbejdet med Gigtforeningen og foreningen fortsatte efter godkendelse af Silkeborg Kommune som en selvstændig idrætsforening under navnet Svømmeklubben

for Gigtramte og bevægelseshæmmede. I 2008 blev foreningen medlem af DGI-Midtjylland. På generalforsamlingen i 2009 blev foreningens navn ændret til Svømmeklubben Gigt & Bevægelse.

 

Formand:

Hans Farø Clausen

Tlf: 23 29 69 72

Mail: formand@svklubgob.dk

 

CVR-nr. 31966663

 

 

Varmtvandssvømning

 

Svømmeklubben Gigt & Bevægelse

Træning i det varme vand vil give dig velvære og mulighed for samvær med ligesindede. Dit øvelsesprogram tilrettelægger du selv

- evt. i samråd med din læge eller fysioterapeut.

 

Svømmeklubben Gigt & Bevægelse

tilbyder alle personer med ondt i bevægeapparatet adgang til

selvtræning i varmvandsbassin. Du skal være selvhjulpen og også

selv sørge for hjælp til omklædning m.v., hvis du har behov for

dette.

 

Svømmeklubben Gigt & Bevægelse

tilbyder undervisning ved instruktører ca. 6 gange pr. halvår for at give dig inspiration, ideer og øvelser til din selvtræning men vi har ikke undervisere fast tilknyttet holdene.

 

Svømmeklubben Gigt & Bevægelse

tilbyder også vore medlemmer flere aktiviteter ”på land” i løbet af

året, f.eks. udflugter og kulturelle arrangementer.

 

Svømmeklubben Gigt & Bevægelse

er en selvstændig idrætsforening, godkendt af Silkeborg Kommune og tilsluttet DGI-Midtjylland under Danske Gymnastik og Idrætsforeninger.

 

Svømmeklubben Gigt & Bevægelse

en idrætsforening - ikke en patientforening.

 

Svømmeklubben Gigt og Bevægelse

Telefoner:   Formand 23 29 69 72

                  Kasserer 93 84 37 05

             

Adresse:    Langdalsvænget 13

          Sejs-Svejbæk

           8600 Silkeborg

 

Bankkonto: 2380 - 8971 216 329

CVR-nummer:   31966663

 

Email:   formand@svklubgob.dk

             kasserer@svklubgob.dk

       post@svklubgob.dk