Om os


Om os

Du skal ikke være medlem af en patientforening eller visiteres

for at kunne deltage i vore aktiviteter.

 

Svømmeklubben Gigt & Bevægelse

Bestyrelsen 2019-2020:

 

Formand:

Hans Farø Clausen 23 29 69 72

Langdalsvænget 13, Sejs,

8600 Silkeborg

Mail: formand@svklubgob.dk

 

Kasserer:

Bente Sørensen 93 84 37 05

Mail: kasserer@svklubgob.dk

 

Bestyrelse:

Anne Fogde 23 29 29 42

Linda Hejselbæk 20 30 99 40

Jørgen Krog (Ans) 40 74 86 02

 

Suppleanter:

Aase Hansen

Kirsten Vibeke Clausen

 

Den 8. maj 1991 blev svømmeklubben stiftet som en aktivitet under

Gigtforeningen med navnet Gigtforeningens svømmeklub.

I 2000 ophørte samarbejdet med Gigtforeningen og foreningen fortsatte efter godkendelse af Silkeborg Kommune som en selvstændig idrætsforening under navnet Svømmeklubben for Gigtramte og bevægelseshæmmede. I 2008 blev foreningen medlem af DGI-Midtjylland. På generalforsamlingen i 2009 blev foreningens navn ændret til Svømmeklubben Gigt & Bevægelse.

 

Revideret 10. oktober2020

CVR-nr. 31966663

Varmtvandssvømning

Svømmeklubben Gigt & Bevægelse

 

Træning i det varme vand vil give dig velvære og mulighed for samvær med ligesindede. Dit øvelsesprogram tilrettelægger du selv – evt. i samråd med din læge eller fysioterapeut.

Vi tilbyder alle personer med ondt i bevægeapparatet adgang til selvtræning i varmvandsbassin.

Du skal være selvhjulpen og også selv sørge for hjælp til omklædning m.v. Hvis du har behov for dette.

Vi tilbyder undervisning ved instruktører ca. 6 gange pr. halvår for at give dig inspiration, ideer og øvelser til din selvtræning, men vi har ikke undervisere fast tilknyttet holdene.

Vi tilbyder også vore medlemmer flere aktiviteter “på land” i løbet af året, f.eks. udflugter og kulturelle arrangementer.

Vi er en selvstændig idrætsforening, godkendt af Silkeborg Kommune og tilsluttet DGI-Midtjylland under Danske Gymnastik og Idrætsforeninger.

 

Svømmeklubben Gigt & Bevægelse, en idrætsforening – ikke en patientforening

 

Svømmeklubben Gigt og Bevægelse

Telefoner:   Formand 23 29 69 72

                  Kasserer 93 84 37 05

             

Adresse:    Langdalsvænget 13

          Sejs-Svejbæk

           8600 Silkeborg

 

Bankkonto: 2380 - 8971 216 329

CVR-nummer:   31966663

 

Email:   formand@svklubgob.dk

             kasserer@svklubgob.dk

       post@svklubgob.dk