Om os


Om os

Varmtvandssvømning

Svømmeklubben Gigt & Bevægelse

 


Træning i det varme vand vil give dig velvære og mulighed for samvær med ligesindede. Dit øvelsesprogram tilrettelægger du selv – evt. i samråd med din læge eller fysioterapeut.

Vi tilbyder alle personer med ondt i bevægeapparatet adgang til selvtræning i varmvandsbassin.

Du skal være selvhjulpen og også selv sørge for hjælp til omklædning m.v. Hvis du har behov for dette.

Vi tilbyder undervisning ved instruktører ca. 6 gange pr. halvår for at give dig inspiration, ideer og øvelser til din selvtræning, men vi har ikke undervisere fast tilknyttet holdene.

Vi tilbyder også vore medlemmer flere aktiviteter “på land” i løbet af året, f.eks. udflugter og kulturelle arrangementer.

Vi er en selvstændig idrætsforening, godkendt af Silkeborg Kommune og tilsluttet DGI-Midtjylland under Danske Gymnastik og Idrætsforeninger.

 Svømmeklubben Gigt & Bevægelse, en idrætsforening – ikke en patientforening

 

Du skal ikke være medlem af en patientforening eller visiteres

for at kunne deltage i vore aktiviteter.

 

Svømmeklubben Gigt & Bevægelse

Bestyrelsen 2023-2024:

 

Formand:

Jan Møller Nielsen 93 80 89 23

Mail: formand@svklubgob.dk

 

Kasserer:

Aase Pedersen 93 84 37 55

Mail: kasserer@svklubgob.dk

 

Medlemsadministrator:

Dorte Henriksen 93 84 37 05

Mail: medlem@svklubgob.dk


Bestyrelse:

Marie Kjærgård

Gunnar Gregersen

 

Suppleanter:

Lars Skafte

Else Pedersen


 

Den 8. maj 1991 blev svømmeklubben stiftet som en aktivitet under

Gigtforeningen med navnet Gigtforeningens svømmeklub.

I 2000 ophørte samarbejdet med Gigtforeningen og foreningen fortsatte efter godkendelse af Silkeborg Kommune som en selvstændig idrætsforening under navnet Svømmeklubben for Gigtramte og bevægelseshæmmede. I 2008 blev foreningen medlem af DGI-Midtjylland. På generalforsamlingen i 2009 blev foreningens navn ændret til Svømmeklubben Gigt & Bevægelse.

 

Vedtægter

     Persondatapolitik   

Databehandlingspolitik

Silkeborg: Nylandsvej 80, 8600 Silkeborg

Ans: Ans Søpark 30, 8643 Ans